080-39-32

Ekologija in betonski tlaki

Beton je sam po sebi naraven material.

Sestavljen je iz portlandskega cementa in iz agregata (peska, drobljenca ali gramoza). Portlandski cement sestoji iz gline in apnenca.

Agregat dobimo z drobljenjem različnih kamnin.

Pomembna sestavina betona je tudi voda, ki omogoča reakcije, povezane s strjevanjem betona.

Beton je torej zračna površina, ki absorbira in izpareva vodne delce in tako v prostoru poskrbi za prijetno ozračje. Beton ima visoko PH vrednost (je alkalen) in kot tak preprečuje, da bi se na njem razmnožile bakterije, se pojavile gobe ali plesen.

Betonska tla so naravna in okolju prijazna.

Tehnologija poliranega betona ohranja njegove naravne lastnosti in prijaznost do okolja.

Lastnosti takšnega tlaka:

  • ne vsebuje topil, ki bi izparevala iz tlaka, prav tako ne vsebuje kemikalij, ki bi oddajale močan vonj in kot posledica biološke razgradnje povzročale alergijske reakcije;
  • zračnost;
  • je alkalen, kar preprečuje, da bi se na njem nabirale bakterije, nastajale gobe in plesen;
  • nima nobenih spojev ali fug, torej mest, na katerih se običajno nabirajo bakterije in umazanija.

image001